W dn. 13-15.09.2016 pracownicy Fundacji odbyli szkolenie z zakresu pracy z grupami młodzieży defaworyzowanej  z różnych środowisk społecznych i kulturowych przy zastosowaniu indywidualnego podejścia procesu edukacyjnego młodych osób oraz przy wykorzystaniu elementów psychologii i poradoznawstwa w projektach aktywizacji zawodowo-społecznej.

     

Job shadowing zrealizowane zostało przez Szkołę Produkcyjną w miejscowości Hørning, oddalonej o 25 km od drugiego co do wielkości miasta w Danii – Aarhus. Szkoła Produkcyjna (Produktionsskole) stanowi ważne ogniwo w duńskim systemie kształcenia, wpisując się jednocześnie w nurt nieformalnej edukacji młodzieży. Jest to niezależna instytucja, której celem jest przygotowanie młodzieży z problemami i dysfunkcjami  do zatrudnienia lub kontynuacji nauki. W ramach szkolenia trenerki miały okazję poznać w praktyce funkcjonowanie szkoły, czyli pracę doradców i pedagogów z młodzieżą w ramach wielu warsztatów:  stolarski, metalowy, mechaniczny, prace remontowo-budowlane, kreatywny, fotograficzny i graficzny, gastronomiczny, muzyczny, zdrowie&edukacja, teatralny. Główną myślą Szkoły Produkcyjnej jest nauka i przystosowanie młodzieży do życia w społeczeństwie poprzez pracę. Uczeń sam podejmuje decyzję w jakim warsztacie chce spróbować swoich sił i w każdej chwili może zmienić swój wybór. Na każdym etapie jego rozwoju towarzyszy mu doradca,  z którym odbywa regularne rozmowy, oceniając dokonane przez siebie postępy i analizując swoje słabsze strony.

Szkoła Produkcyjna współpracuje ściśle z innymi organizacjami działającymi na rzecz młodzieży, np. z ośrodkami doradztwa zawodowego czy leczenia uzależnień,  a także z rodzicami uczniów. Młoda osoba borykająca się z problemami (np. w nauce, z niedostosowaniem do życia w społeczeństwie, niepełnosprawność itd.) kontynuuje naukę w SP pod warunkiem, że sama dostrzeże swój problem i chce się z nim zmierzyć. Uczniowie uczęszczający do SP są wieku od 16 do 25 lat, pochodzą z różnych środowisk społecznych i kręgów kulturowych, posiadają dysfunkcje o różnym stopniu nasilenia, borykają się z odmiennymi problemami, lecz wspólna praca i wzajemna nauka pozwalają im ukończyć wspaniałe projekty, jak przygotowanie świetlnych ozdób świątecznych dla miasta, praca w zespołach muzycznych, które wydają profesjonalnie nagrane płyty CD i jeżdżą w trasy koncertowe, naprawa i konserwacja samochodów i rowerów dla lokalnej społeczności, zajęcia z przedszkolakami i starszymi osobami w domach seniora, za które uczniowie są wynagradzani.

W ramach wizyty w szkole pracownicy Fundacji mieli okazję pracować z uczniami, poznając ich historię, problemy i ambicje. Pedagog Trine Joensen Schmidt zaprezentowała techniki i metody pedagogiczne służące do oceniania indywidualnego rozwoju przez uczniów, wyznaczania i dążenia do możliwych do osiągnięcia celów, schemat współpracy z młodzieżą ze zdiagnozowanymi problemami, strukturę współpracy szkoły z innymi organizacjami działającymi na rzecz młodzieży oraz lokalnymi pracodawcami. Trenerki  podczas wspólnych posiedzeń i rozmów z kadrą zaprezentowały polski system edukacji pozaformalnej oraz podzieliły się własnymi doświadczeniami związanymi z pracą z młodzieżą z różnych środowisk. Ta obustronna wymiana doświadczeń zaowocowała wieloma pomysłami na polsko-duńską współpracę w pracy młodzieżowej, które obie organizacje będą wdrażać w najbliższej przyszłości.

Szczegóły dotyczące przebiegu szkolenia znajdą Państwo w raporcie w zakładce: Materiały -> Projekt “Working with Diversity - Trainings for Youth Staff in the IILCN (Inclusion, Intercultural and Language Competences, Network) Field

Galeria zdjęć cz. I

Galeria zdjęć cz. II

 

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel.  0048 500 543 614
http://fundacja-faveo.pl/

info[at]fundacja-faveo.pl


NIP 894 292 01 76
Regon 020607933

Nr konta bankowego:
BZ WBK
46 1090 1522 0000 0001 3185 7733

CERTYFIKOWANA
FUNDACJA

Certyfikat dla Faveo