23 listopada 2016 r. prezes Fundacji dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk na zaproszenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim uczestniczyła w Warszawie w spotkaniu poświęconym reformie systemu edukacji zawodowej. Podczas konferencji głos zabrali przedstawiciele samorządów odpowiedzialni za wdrażanie najbliższych zmian oraz nauczyciele-związkowcy, którzy mieli wiele pytań do przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dr Mazik-Gorzelańczyk wygłosiła referat na temat dobrych praktyk zagranicznych w organizacji kształcenia zawodowego, głównie w oparciu o rozwiązania niemieckie i duńskie.

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel.  0048 500 543 614
http://fundacja-faveo.pl/

info[at]fundacja-faveo.pl


NIP 894 292 01 76
Regon 020607933

Nr konta bankowego:
BZ WBK
46 1090 1522 0000 0001 3185 7733

CERTYFIKOWANA
FUNDACJA

Certyfikat dla Faveo