Polsko-niemiecki letni obóz młodzieżowy "Pod bocianem". 

05 - 14.08.2009

Fundacja w partnerstwie z Diakonisches Werk z Recklinghausen zrealizowała w terminie 05-14.08.2009 roku polsko-niemiecki obóz młodzieżowy w Krośnicach.  Spotkanie przygotowane było dla dzieci i młodzieży z Polski i Niemiec w wieku 12-17 lat, które podczas 10-ciu wspólnie spędzonych dni miały możliwość poznać swoich rówieśników z innego kraju, uczestniczyć w warsztatach z zakresu animacji językowej i edukacji międzykulturowej, a także w zajęciach
rekreacyjno-sportowych i artystyczno-ekologicznych.

Chcieliśmy, aby dzieci i młodzież przełamały swoje narodowe i społeczne stereotypy, poszerzyły swoją wiedzę na temat życia w Polsce i w Niemczech, wymieniły się swoimi własnymi doświadczeniami, a także nauczyły się języka kraju partnerskiego.

Dzięki licznym wycieczkom uczestnicy zapoznali się z dziedzictwem kulturowym powiatu milickiego i poszerzyli swoją wiedzę na temat ochrony środowiska (projekt zrealizowany został na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy").

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

galeria zdjęć


"Patrząc w przyszłość, patrząc w przeszłość. Nauczanie międzykulturowe na terenach wiejskich powiatu milickiego"

kwiecień-pażdziernik 2009

Pomysł projektu „Patrząc w przyszłość, patrząc w przeszłość. Nauczanie międzykulturowe na obszarze powiatu milickiego" powstał w wyniku współpracy Fundacji Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo" ze Stowarzyszeniem Turystyki Wiejskiej Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy" i wspólnych dyskusji na temat kulturowości miasta Milicz i okolicznych wiosek.

Projekt realizowany był w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 31 października 2009 r. W 15 warsztatach udział wzięło łącznie 45 osób w 3 grupach wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych.

Każda z grup uczestniczyła w zajęciach z zakresu edukacji międzykulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem historycznej i demograficznej specyfiki regionu oraz w praktycznych warsztatach poświęconych rękodziełu, obrzędom i tradycjom oraz zwyczajom kulinarnym regionów, z których na ziemie milicką przybyli obecni jej mieszkańcy.

 Wizyta w muzeach regionalnych.

W celu uzupełnienia i ugruntowania wiedzy, jaką uczestnicy zdobyli podczas warsztatów, wzięli oni udział w wycieczce do miejsc dokumentujących korzenie dwóch z wielu kultur przenikających się w powiecie milickim. W Izbie Regionalnej w Zdunach, gdzie grupa zawitała w pierwszej kolejności, zgromadzono eksponaty pokazujące życie dawnej wsi wielkopolskiej. Natomiast w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu przyjrzeli się elementom kultury Dolnego Śląska.

Warsztaty w oczach uczestników:

Grupa dzieci i młodzieży

„W projekcie ważne były dla mnie wiadomości o miejscach, z których przybyli moi dziadkowie. Dowiedziałem się też więcej o kulturze innych krajów Unii Europejskiej."

„Podczas warsztatów nauczyłam się haftować. Poznałam też  kilka nowych zwrotów w języku niemieckim."

„Za kilkanaście lat będę mógł opowiedzieć swoim dzieciom skąd pochodziła moja rodzina i wytłumaczyć im naszą kulturę."

Grupa dorosłych

„Uważam, że takie warsztaty powinny być częściej organizowane, szczególnie dla średnich grup wiekowych, dla mieszkańców wsi w świetlicach wiejskich."

„Jesteśmy coraz starsi i koniecznie musimy zostawić wiadomości o regionie młodszym pokoleniom."

„Szkoda, że temat projektu został podjęty tak późno, gdyż ślady przeszłości historycznej zacierają się szybko, a dawne tradycje i obrzędy odchodzą w zapomnienie. Coraz mniej jest też osób pamiętających
pierwsze lata powojenne w Miliczu i okolicach."


„Szkolić z pasją – mobilność na rzecz jakości i innowacyjności kształcenia w MŚP”

grudzień 2008 – lipiec 2009

W dniach 29.03.-03.04.2009 Fundacja  zrealizowała w Halle/Saale (Niemcy) projekt Szkolić z pasją - mobilność na rzecz jakości i innowacyjności kształcenia w MŚP, który miał miejsce na terenie Środkowoniemieckiego Obszaru Przemysłowego. Docelową grupą uczestników były osoby kierujące kadrami i szkoleniami  w firmach Wrocławskiego Parku Przemysłowego (WPP) i Wrocławskiego Parku Technologicznego (WPT). W projekcie udział wzięli przedstawiciele następujących firm i instytucji:  OTP Online Technology (Poland) sp. z o.o., TRAKT-SYSTEM sp. z o.o., Fega Poland sp. z o.o., Dolnośląska Szkoła Wyższa, Amicar Sp. J., Lean Enterprise Institute Polska sp. z
o.o., MCI Management S.A. oraz Trans-Rom P.U.H. s.c. i Tech-Wal Z.P.U.H. W ramach wymiany doświadczeń uczestnicy odwiedzili następujące firmy i instytucje: QFC GmbH, ABASYS GmbH, INFRA Leuna GmbH, IHK Halle-Dessau
GmbH,  Wyższą Szkołę Zawodową w Merseburgu, Izbę Przemysłowo-Handlową w Dessau, Bildungszentrum Wolfen-Bitterfeld e.V., BAL e.V., Verband der Chemischen Industrie e.V.

Wymiana doświadczeń w trakcie projektu koncentrowała się na następujących zagadnieniach:

  • metody rekrutacji i szkoleń pracowników MŚP
  • systemy motywacyjne i oceny pracowników stosowane w przedsiębiorstwach i organizacjach
  • zasady współpracy w sieci oraz partnerstwa regionalnego na rzecz rynku pracy
  • specyfika dualnego systemu kształcenia zawodowego
  • zatrudnianie pracowników z innych krajów
  • sposoby współpracy firm w zarządzaniu personelem na dużych obszarach przemysłowych (parki)
  • narodowe i europejskie uwarunkowania mobilności na rynku pracy
  • praktyczne zastosowanie idei uczenia się przez całe życie  w kształceniu zawodowym i międzykulturowym.

Wyjazd poprzedzony był przygotowaniem kulturowym i językowym uczestników, które w formie warsztatów przeprowadziła Fundacja „Faveo".

Organizacją przyjmującą i współorganizatorem przedsięwzięcia było Qualifizierungsförderwerk Chemie (QFC) GmbH. W Polsce partnerem projektu był zarządca WPP, firma DOZAMEL sp. z o.o.

 Na przeprowadzenie projektu Fundacja pozyskała środki z programu Komisji Europejskiej “Uczenie się przez cale życie” Leonardo da Vinci.

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel.  0048 500 543 614
http://fundacja-faveo.pl/

info[at]fundacja-faveo.pl


NIP 894 292 01 76
Regon 020607933

Nr konta bankowego:
BZ WBK
46 1090 1522 0000 0001 3185 7733

CERTYFIKOWANA
FUNDACJA

Certyfikat dla Faveo