Seminarium dla multiplikatorów – polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego

16 – 19 grudnia 2007 r.

Uczestnicy - przedstawiciele szkół zawodowych, centrów kształcenia praktycznego i przedsiębiorcy z regionu dolnośląskiego - podczas trzydniowego pobytu w Halle (Saale) i na terenie Parku Chemicznego Wolfen-Bitterfeld mieli okazję poznać funkcjonowanie dualnego systemu kształcenia zawodowego oraz projekty na przecz poprawy sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. Celem spotkania była wymiana polskich i niemieckich doświadczeń w przygotowywaniu młodzieży do życia zawodowego oraz nawiązanie współpracy i omówienie przyszłych projektów wymiany.

W seminarium udział wzięli przedstawiciele następujących wrocławskich placówek edukacyjnych i firm: Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych, Zespół Szkół Gastronomicznych, Dozamel sp. z o.o., Hotel Sofitel, Air Products Sp. z o.o. oraz z Oleśnicy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i GKN DRIVELINE POLSKA Sp. z o.o.

Projekt zorganizowany był we współpracy z Arbeit und Leben e.V. oraz QFC GmbH, przy wsparciu finansowym Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.


ELEISA – Europejskie Kształcenie w Saksoni-Anhalt (Niemcy)

kwiecień 2005 – luty 2008

Program ELEISA służył rozpowszechnianiu idei kształcenia międzykulturowego oraz promowaniu elastyczności i mobilności personalnej. Calem było nabycie przez młodych ludzi kompetencji zawodowych i interkulturowych, które w przyszłości pomogą im w poruszaniu się po zintegrowanym rynku pracy oraz zmobilizują do aktywnego i świadomego obywatelstwa europejskiego.

Projekt został zainicjowany przez QFC GmbH i wsparty środkami Landu Saksonia-Anhalt oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Fundacja „Faveo” była odpowiedzialna za realizację działań w Polsce. Ponadto projekt objął swym zasięgiem Francję, Holandię, Włochy, Wielką Brytanię, Irlandię i Czechy.

Program ELEISA posiadał kilka komponentów, m.in. treningi interpersonalne, seminaria zagraniczne o tematyce społeczno-ekonomicznej i kursy językowe. Jednym z komponentów była tzw. „praca projektowa” – wspólna realizacja części programu i wykonanie określonego produktu w grupach dwunarodowych – klasach o podobnym profilu nauczania, co miało miejsce podczas dwutygodniowych spotkań w Niemczech i kraju partnerskim. W Polsce w „pracy projektowej” udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Leśnych w Miliczu oraz Zespołu Szkół nr 25 we Wrocławiu, wspierani przez swoich nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Ostatnią częścią projektu była 4-tygodniowa praktyka zagraniczna. W polskich firmach odbyło ją ponad 15 młodych Niemców. Współpracę w tym komponencie zaoferowały Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A., DONAKO S.A., GKN DRIVELINE sp. z o.o. w Oleśnicy, hotele SOFITEL i QUBUS we Wrocławiu. W ramach wymiany praktykę na terenie Parku Chemicznego Bitterfeld-Wolfen odbyć mogły 4 młode pracownice ZCH „POLICE” S.A.

W programie uczestniczyli także nauczyciele i opiekunowie młodzieży, którzy pełnią rolę multiplikatorów.

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel.  0048 500 543 614
http://fundacja-faveo.pl/

info[at]fundacja-faveo.pl


NIP 894 292 01 76
Regon 020607933

Nr konta bankowego:
BZ WBK
46 1090 1522 0000 0001 3185 7733

CERTYFIKOWANA
FUNDACJA

Certyfikat dla Faveo