Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo” powołana została w sierpniu 2007 roku z inicjatywy:

       Qualifizierungsförderwerk Chemie GmbH z siedzibą w Halle/Niemcy www.qfc.de

    Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"  http://www.solidarnosc.org.pl/spch

             Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego
                                 w Polsce 
www.fzzchemikow.com.pl

Utworzenie Fundacji poprzedzone było wieloletnią współpracą organizacji oraz bazowało na doświadczeniach wspólnych projektów na rzecz europejskiego dialogu społecznego i poprawy kompetencji interkulturowych młodzieży, jak też w tematach branżowych, np. kwestia ochrona środowiska naturalnego w przemyśle chemicznym.

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel.  0048 500 543 614
http://fundacja-faveo.pl/

info[at]fundacja-faveo.pl


NIP 894 292 01 76
Regon 020607933

Nr konta bankowego:
BZ WBK
46 1090 1522 0000 0001 3185 7733

CERTYFIKOWANA
FUNDACJA

Certyfikat dla Faveo