Fundacja Faveo włącza się w ponadnarodowy projekt European Entrepreneurship Programme to activate NEETs. Projekt EFS ma na celu opracowanie kompleksowego programu szkoleniowego z zakresu przedsiębiorczości, mobilności oraz otwartości interkulturowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tzw. grupy NEET (Not in Education, Employment or Training). Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo po prawej stronie w  okienku "Aktualne Projekty" w zakładce European Entrepreneurship Programme to activate NEETs.

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel.  0048 500 543 614
http://fundacja-faveo.pl/

info[at]fundacja-faveo.pl


NIP 894 292 01 76
Regon 020607933

Nr konta bankowego:
BZ WBK
46 1090 1522 0000 0001 3185 7733

CERTYFIKOWANA
FUNDACJA

Certyfikat dla Faveo