W październiku b.r. odbyła się kolejna polsko-niemiecka konferencja w ramach projektu „Gute Arbeit in Sachsen Anhalt”. Tym razem tematem dyskusji w dialogu społecznym była digitalizacja w procesach gospodarczych w dobie Przemysłu 4.0: Jak zmieni się rynek pracy w najbliższym czasie? Jak pracodawcy i pracownicy mogą przygotować się na nowe relacje człowiek-maszyna? Jak temat cyfryzacji powinien być obecny w programach kształcenia i szkoleń?

W konferencji uczestniczyli pracownicy firm z Saksonii-Anhalt, w tym Związku Pracodawców Chemia Północnowschodnia, członkowie związku IG BCE oraz kierownicy projektu w Niemczech – QFC GmbH. Polską stronę reprezentowali przedstawiciele Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej i Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz strony pracowniczej – Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” i Federacji Chemików OPZZ. Referat wygłosił także Wolfgang Beck z Ministerstwa ds. Pracy, Spraw Społecznych i Integracji landu Saksonia-Anhalt.

 

Dziękujemy Społecznej Akademii Nauk, Wydział w Świdnicy, za współpracę w organizacji konferencji.

 

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel.  0048 500 543 614
http://fundacja-faveo.pl/

info[at]fundacja-faveo.pl


NIP 894 292 01 76
Regon 020607933

Nr konta bankowego:
BZ WBK
46 1090 1522 0000 0001 3185 7733

CERTYFIKOWANA
FUNDACJA

Certyfikat dla Faveo