Fundacja „Faveo” stanęła przed nowym wyzwaniem - współdziałania w adaptacji doświadczeń partnerów hiszpańskich i niemieckich w przygotowywaniu młodych ludzi do wejścia na rynek pracy i skutecznego poruszania się po nim. Projekt „Net4Job” jest okazją testowania innowacyjnych rozwiązań pracy z młodzieżą w formie coachingu zespołowego. Materiały dydaktyczne dla trenerów udostępnione będą na stronie Fundacji po zakończeniu ich testowania.

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel.  0048 500 543 614
http://fundacja-faveo.pl/

info[at]fundacja-faveo.pl


NIP 894 292 01 76
Regon 020607933

Nr konta bankowego:
BZ WBK
46 1090 1522 0000 0001 3185 7733

CERTYFIKOWANA
FUNDACJA

Certyfikat dla Faveo