W dniach 29-31.05.2017 odbyło się doroczne sprawozdawcze spotkanie Fundatorów Fundacji "Faveo", na którym prezez fundacji dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk zrelacjonowała miniony rok.

Wspólnie omówione zostały planowane działania Faveo na kolejne lata i obszary ważne w dyskusji nad rozwojem branży chemicznej w kontekście europejskim i polsko-niemieckim.

Przy tej okazji odbyło się także spotkanie z przedstawicielem zarządu Polfa Warszawa S.A. dyrektorem Krzysztofem Raczyńskim.

Ze strony Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność" udział w spotkaniu wzięli przewodniczący Mirosław Miara oraz przewodniczący NSZZ "Solidarność" w firmie Fresenius Kabi w Kutnie  Marek Byczkowski.  QFC GmbH reprezentowali prezes Helmut Krodel oraz Freia Polzin.

W tym roku przypada 10-lecie działalności Fundacji "Faveo", co na spotkaniu uczczono jubileuszowym tortem. Była też okazja do pokazania gościom z Niemiec  Warszawy śladami Fryderyka Chopina.

Serdecznie dziękujemy KSPCH NSZZ "Solidarność", a w szczególności przewodniczącemu Mirosławowi Miarze za doskonałą organizację spotkania. Kolejne planowane jest w siedzibie QFC GmbH w Halle.

 

 

 

 

 

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel.  0048 500 543 614
http://fundacja-faveo.pl/

info[at]fundacja-faveo.pl


NIP 894 292 01 76
Regon 020607933

Nr konta bankowego:
BZ WBK
46 1090 1522 0000 0001 3185 7733

CERTYFIKOWANA
FUNDACJA

Certyfikat dla Faveo