09 listopada 2016 r. w Ambasadzie RFN odbyło się spotkanie w formie okrągłego stołu, poświęcone kształceniu zawodowemu. Prezes Fundacji dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk uczestniczyła w nim w roli ekspertki i zaprezentowała wyniki analizy dokonanej we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta "Kształcenie zawodowe w Polsce w perspektywie zmian i potrzeb gospodarki" (http://library.fes.de/pdf-files/bueros/warschau/12489.pdf). W spotkaniu udział wzięli pracownicy Ambasady Szwajcarii i Ambasady Austrii, przedstawiciele niemieckich przedsiębiorstw działających w Polsce (m.in. Volkswagen, Siemens Sp. z o.o., Bosch-Gruppe Polen) oraz wielu podmiotów mający ważny wkład we wspólpracę polską niemiecką, w tym Friedrich-Ebert-Stiftung, Goethe-Institut, Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer (AHK), DAAD, DPJW, Konrad Adenauer-Stiftung, Willy Brandt-Schule, Zentralverband des Deutschen Handwerks. Polskie firmy reprezentował m.in. Związek Rzemiosła Polskiego i Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. Pierwsze spotkanie okrągłego stołu poświęcone zostało prezentacji stanu szkolnictwa zawodowego w Polsce i możliwości wspólpracy na linii szkoła-gospodarka. Szeroka dyskusja pokazała, że kolejne planowane panele w tym temacie mają szansę przerodzić się w regularną wspólpracę. Więcej http://www.polen.diplo.de/Vertretung/polen/pl/13-arbeit-soziales/01-aktu...

,
 

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel.  0048 500 543 614
http://fundacja-faveo.pl/

info[at]fundacja-faveo.pl


NIP 894 292 01 76
Regon 020607933

Nr konta bankowego:
BZ WBK
46 1090 1522 0000 0001 3185 7733

CERTYFIKOWANA
FUNDACJA

Certyfikat dla Faveo