Już w środę, tj. 22.06.2016 roku odbędzie się spotkanie organizacyjne oraz przygotowanie kulturowo-pedagogiczne grupy uczniów z ZSCH we Włocławku zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Hallo Europo!”.

Podczas spotkania pracownicy Fundacji udzielą wszelkich informacji odnośnie wyjazdu oraz zagranicznych staży zawodowych w niemieckim ośrodku hotelarsko-gastronomicznym Bildungsnetzwerk Magdeburg. Serdecznie zapraszamy również rodziców i opiekunów prawnych uczestników projektu.

W drugiej części dwie trenerki Fundacji przeprowadzą interaktywne szkolenie młodzieży z zakresu międzykulturowości, przełamywania stereotypów i uprzedzeń, radzenia sobie w obcym miejscu, pokonywania barier językowych, pracy w grupie, a także podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą na temat Niemiec, życia i kultury tego kraju oraz miasta i kraju związkowego federalnych Niemiec, do którego udają się uczestnicy, czyli o Saksonii-Anhalt i Magdeburgu.  

Bardzo cieszymy się na nasze spotkanie!"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                  

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel.  0048 500 543 614
http://fundacja-faveo.pl/

info[at]fundacja-faveo.pl


NIP 894 292 01 76
Regon 020607933

Nr konta bankowego:
BZ WBK
46 1090 1522 0000 0001 3185 7733

CERTYFIKOWANA
FUNDACJA

Certyfikat dla Faveo