Witamy na stronie Fundacji Faveo

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi działaniami.

Mamy wieloletnie doświadczenia w realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych, treningów międzykulturowych i staży zawodowych.

 

W dniach 6-8 listopada br. w Halle odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu „Transfer von Erfahrungen bei der Gestaltung einer wirtschaftsnahen berufspraktischen Ausbildung in den Strukturen schulisch orientierter Ausbildungssysteme” („Przeniesienie doświadczeń w kształtowaniu praktycznego, szkolenia zawodowego w strukturach systemu kształcenia zorientowanego na naukę szkolną”) Międzynarodowi partnerzy mieli okazję zapoznać się na wzajem ze strukturami i systemami kształcenia w swoich krajach oraz przedyskutować cele i działania projektu.

17 października w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie miała miejsce konferencja na temat przyszłości związków zawodowych w Europie, w której udział wzięli m.in. przewodniczący i eksperci wszystkich reprezentatywnych central związkowych w Polsce oraz kierownictwo niemieckiego związku zawodowego IG Metall. Na zaproszenie organizatorów, którymi byli Fundacja im. Friedricha Eberta i Europejskie Centrum Solidarności, NSZZ "Solidarność" Fundację "Faveo" reprezentowała prezes dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk.

W dniach 17-27 września br. w ośrodku edukacyjnym Bildungsnetzwerk Ottersleben na obrzeżach Magdeburga miał miejsce projekt History Pitsch, w którym udział wzięli młodzi ludzie z kilku krajów. Fundację "Faveo" reprezentowała kilkuosobowa grupa studentów mająca możliwość sprawdzenia się w warsztatach, których tematem przewodnim była historia i prawa obywatelskie. Organizatorzy zdecydowali się na takie metody pracy jak pisanie bloga, fotografia czy taniec, co umożliwiło uczestnikom aktywny  udział i integrację.

Strony

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel.  0048 500 543 614
http://fundacja-faveo.pl/

info[at]fundacja-faveo.pl


NIP 894 292 01 76
Regon 020607933

Nr konta bankowego:
BZ WBK
46 1090 1522 0000 0001 3185 7733

CERTYFIKOWANA
FUNDACJA

Certyfikat dla Faveo