Witamy na stronie Fundacji Faveo

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi działaniami.

Mamy wieloletnie doświadczenia w realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych, treningów międzykulturowych i staży zawodowych.

 

09 listopada 2016 r. w Ambasadzie RFN odbyło się spotkanie w formie okrągłego stołu, poświęcone kształceniu zawodowemu. Prezes Fundacji dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk uczestniczyła w nim w roli ekspertki i zaprezentowała wyniki analizy dokonanej we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta "Kształcenie zawodowe w Polsce w perspektywie zmian i potrzeb gospodarki" (http://library.fes.de/pdf-files/bueros/warschau/12489.pdf).

W dniach 24-26 października 2016 roku we Wrocławiu odbył się jubileuszowy, 25 Kongres Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego "NSZZ Solidarność". Wydarzenie było okazją do spotkania wielu zasłużonych członków związku i branży oraz gości z zagranicy, a także do dyskusji nad wyzwaniami, jakie stoją przed sekcjami w przyszłości. Przewodniczący KSPCH Mirosław Miara zdał podczas kongresu obszerne sprawozdanie działalności Sekretariatu w latach 1991-2016. Wspomnienia poświęcono m.in. ś.p. Andrzejowi Koneckiemu, który, jako ówczesy przewodniczący, był sygnatariuszem aktu założycielskiego Fundacji "Faveo".

Strony

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel.  0048 500 543 614
http://fundacja-faveo.pl/

info[at]fundacja-faveo.pl


NIP 894 292 01 76
Regon 020607933

Nr konta bankowego:
BZ WBK
46 1090 1522 0000 0001 3185 7733

CERTYFIKOWANA
FUNDACJA

Certyfikat dla Faveo