Misją Fundacji są działania na rzecz szerokiego społecznego dialogu w tematach ważnych dla świata pracy i nauki.

Forum Fundacji ma być okazją do wspólnej dyskusji podmiotów odpowiedzialnych za formy i metody nauczania oraz korzystających jego efektów na rynku pracy. Dobrze zorganizowane kształcenie zawodowe i ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników przyczyniają się bowiem do lepszej konkurencyjności przedsiębiorstw i całej gospodarki.

Inicjowanym przedsięwzięciom towarzyszy edukacja międzykulturowa, propagowana wśród różnych grup społecznych. Dla młodzieży Fundacja oferuje projekty wspierające międzykulturowe kompetencje (nauka języków obcych, treningi interkulturowe, seminaria zagraniczne pokazujące inne sposoby życia i pracy) oraz społeczne umiejętności.

Jednym z zadań, jakie Fundacja przed sobą stawia, jest opracowywanie i testowanie koncepcji zbliżania i transparentności systemów kształcenia w Europie. W tym celu łączymy ze sobą partnerów społecznych, instytucje edukacyjne i rynkowe i wskazujemy na korzyści wspólnego działania oraz wynikającą z niego poprawę jakości nauczania.

Praca Fundacji zorganizowana jest w formie projektów, na które pozyskiwane są środki krajowe i europejskie.

Z racji partnerstwa, jakie doprowadziło do utworzenia Fundacji „Faveo”, jej przedsięwzięcia koncentrują się na obszarze Polski i Niemiec. W realizacji tematów ważnych dla całej społeczności europejskiej Fundacja działa w szerokiej współpracy międzynarodowej

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel.  0048 500 543 614
http://fundacja-faveo.pl/

info[at]fundacja-faveo.pl


NIP 894 292 01 76
Regon 020607933

Nr konta bankowego:
BZ WBK
46 1090 1522 0000 0001 3185 7733

CERTYFIKOWANA
FUNDACJA

Certyfikat dla Faveo