W dniu 27.10.2016 w ZS im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu odbyło się spotkanie upowszechniające projekt mobilności zawodowej „Hallo Europo”, który jest współfinansowany środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na spotkanie zostali zaproszeni uczniowie klas pierwszych oraz ich wychowawcy, którzy są zainteresowani udziałem w projektach na rzecz kształcenia zawodowego, realizowanych w ramach współpracy polsko-niemieckiej Fundacji Faveo oraz ośrodka hotelarsko-gastronomicznego w Magdeburgu. W wydarzeniu wziął udział również wicedyrektor szkoły, który wraz z dyrektorem – panem Ryszardem Lechem – od lat prowadzą owocną współpracę z Fundacją Faveo.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja multimedialna uczestników projektu „Hallo Europa”, którzy w maju odbyli w Magdeburgu trzy tygodniowe praktyki zawodowe w zawodach: technik hotelarstwa oraz kucharz. Uczniowie podzielili się z gośćmi swoimi wrażeniami z praktyk, a ich słowom i wspomnieniom towarzyszyły zdjęcia wykonane przy pracy oraz podczas czasu wolnego.

W drugiej części spotkania głos został oddany publiczności. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele zadawali pytania odnośnie możliwości, jakie oferują zagraniczne  staże zawodowe. Pierwszoklasiści mieli wiele pytań związanych z zagranicznym wyjazdem, warunkami odbywania stażu, atmosferą w pracy i niemiecką kulturą.  Mamy nadzieję, że szczere odpowiedzi uczestników oraz opiekuna, a zarazem koordynatora po stronie szkoły,  rozwiały wszelkie wątpliwości oraz skutecznie zachęciły kolejnych uczniów do poszerzania swoich umiejętności (nie tylko zawodowych) w międzynarodowych środowisku! J

Już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym projekcie zagranicznych staży zawodowych „Welcome Europe!”. Już wkrótce na naszej stronie ukaże się więcej informacji na temat projektu.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                  

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel.  0048 500 543 614
http://fundacja-faveo.pl/

info[at]fundacja-faveo.pl


NIP 894 292 01 76
Regon 020607933

Nr konta bankowego:
BZ WBK
46 1090 1522 0000 0001 3185 7733

CERTYFIKOWANA
FUNDACJA

Certyfikat dla Faveo