Grupa uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu zakończyła udział w stażu zagranicznym w Niemczech w ramach projektu „Hallo Europo!”. Uczestnicy wrócili zadowoleni i pełni wrażeń. Ich opinie i zebrane doświadczenia są najlepszym ambasadorem idei mobilności zawodowych i możliwości, jakie dają dziś programy europejskie młodym ludziom. Wykorzystujemy różne okazje, by jak największemu gronu odbiorców pokazać, że wato podejmować wyzwania organizacyjne i przełamywać bariery mentalne w budowaniu swojej ścieżki kariery na europejskim rynku pracy.

Z tego powodu Fundacja „Faveo” została zaproszona na festyn organizowany 04.06.2016 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjanych w Międzyborzu, by wspólnie z uczestnikami zaprezentować zaproszonym gościom efekty projektu „Hallo Europo!”.  Festyn był dużą imprezą plenerową przygotowaną dla branży gastronomicznej i hotelarskiej pod hasłem  „Bycie FIT może być GIT”. Obecni byli nie tylko lokalni pracodawcy i przedsiębiorcy oraz szkoły branżowe, ale także władze oświatowe i lokalni włodarze oraz rodzice, uczniowie i przyszli uczniowie Zespołu Szkół. 

Martyna Bunk z Fundacji „Faveo” zaprezentowała zgromadzonym rezultaty współpracy ze szkołą w ramach projektów mobilności współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prezentacja została uzupełniona o relację uczestników, którzy w tym roku odbyli staże zawodowe w ośrodku hotelarsko-gastronomicznym Bildungsnetzwerk w Magdeburgu.

Dziękujemy Zespołowi Szkół za zaproszenie, a także za udaną współpracę w projekcie.

 

  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel.  0048 500 543 614
http://fundacja-faveo.pl/

info[at]fundacja-faveo.pl


NIP 894 292 01 76
Regon 020607933

Nr konta bankowego:
BZ WBK
46 1090 1522 0000 0001 3185 7733

CERTYFIKOWANA
FUNDACJA

Certyfikat dla Faveo